Przedmiotem wystąpienia Michaela Cronina będzie rola przekładu i przekładoznawstwa w Antropocenie, erze zmian klimatycznych spowodowanych przez działalność człowieka. Główny temat rozważań stanowić mają zagadnienia komunikacji międzygatunkowej oraz relacji łączących literturę i technikę. Przede wszystkim zaś interesować nas będzie pytanie, jakie wartości wnieść może przekład w konstrukcję podmiotowości post-antropocentrycznej.

Wykład: Michael Cronin

Język wykładu: angielski

10 maja (środa), 11:30

Arteteka, I piętro

Wydarzenie otwarte