Tematem wykładu będą przekłady Szekspira oraz różnorodne działania redakcyjne jakim teksty te były i są poddawane przed publikacją: od brutalnych ingerencji w treść i formę utworu do subtelnych korekt związanych z semantyką i prozodią oraz funkcją paratekstu w edycji.  W szczególny sposób omówimy rolę redaktora we współczesnych wydaniach Szekspira, pytając o status oryginału, autonomię tłumacza i redakcyjny etos pośrednictwa.

Anna Cetera-Włodarczyk

11 maja (czwartek), 14:00

Arteteka, I piętro

Wstęp wolny